TARIM SERTİFİKASYON

GlobalGAP, tarım ürünleri üretim işletmelerinde uygulanan üretim pratiklerin kalitesini, gıda güvenliğini, çevresel sürdürülebilirliği ve işçi sağlığını ve güvenliğini gözlemleyen ve değerlendiren bir standarttır.

İyi Tarım Uygulamaları sertifikasyonu, İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında tarım ürünleri yetiştiriciliğinde doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenir ürün arzının sağlanması için girdi ve tüm ürün süreçlerinin denetlenmesi ve sertifikasyonu değerlendirilmesini kapsar. 

Organik Tarım, bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost, biyolojik zararlı kontrolünü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamada mekanik işlemeye dayanan; sentetik gübre, pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir.

Tesco Nurture, Tesco'nun müşterilerimize kaliteli meyve ve sebzeler sunmasını sağlamak için hazırlanmış bir standart olup,  müşteriye Tesco'nun meyve ve sebzelerinin çevre dostu ve sorumlu bir şekilde yetiştirildiğini garanti eden özel bir kalite standardıdır.