KURUMSAL VE ÇEVRESEL SORUMLULUK

Sosyal ve çevresel olarak kurumsal sorumluluğumuzun farkındayız. Küresel iklim ve çevre koşullarındaki önemli değişiklikler, şirketimizde her geçen gün daha fazla bir artan bir farkındalık yaratmaktadır. Çevreyi bir bütün olarak korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan, şirketlerin çevreye fayda sağlayan, veya iş dünyasının çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltan uygulamalara katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.