MİSYON & VİZYON

Tüm süreçlerimizde kalite performansımızı artırmak için Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini sağlıyor; gerekli kaynakları temin ederek sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu noktada, toplam Kalite felsefisini esas alarak, takım ruhu ile şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara tam uyumun sağlanması, risk ve fırsatları değerlendirme bakış açısı ile iş süreçlerimizi gözden geçirerek, sürdürlebilir iş hedefleri ve standartların uygulanması ile gelecek nesillere daha iyi gelecek bırakılası yönünde projeler geliştirerek, daha az çevresel etkiler yaratılması ve sosyal ve etik çalışma şekillerinin temin edilmesi için performasları geliştirecek yaklaşımların geliştirilmesi, sürekli iyileştirme ile, veri yönetimi ile digital araç ve çözümleri de kullanılarak iş süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi ve bu bağlamda tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite bilincinin artırılması yönündeki ilke ve faaliyetlerimizi diğer yönetim sistemlerimiz ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde lider bir kuruluş olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Şirketimiz büyüdükçe ve hedeflerimiz yönünde ilerlerken, yeni hedefler geliştirirek yeni kültürümüzü yansıtacak faaliyetlerle katma değer yaratmaya devam ediyoruz.

Hizmetlerimiz kapsamında fiziksel, duygusal ve mantıksal unsurlarla ve değer verdiğimiz olağanüstü müşteri ve çalışan deneyimlerini birleştirerek, ulusal ve uluslararası standartların sunulması ile sürdürebilir projelerle markaların rakebetçi piyasada yüksek kalitede, benzersiz ve sosyal çalışma şartlarına uyumlu ve çevreye duyarlı bir şekilde üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürmesini ve başarılarının sürdürülebilir olması ve devam eden süreçte karlılığın artmasını sağlıyoruz.

 

VİZYON

Globalleşen ve kaynakları tükenen dünyada insanlık için sürdürülebilir ve refah hayatlar ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için tüm standardizasyonların tek elden sunulması ve işletmelerin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

image