SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCERT Sürdürülebilirlik Projeleri

 

Sürdürülebilirlik, bir süreci zaman içinde sürdürme veya destekleme yeteneği olup, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerden oluşmaktadır. 

 

Günümüzde işletme ve hükümet, çevresel ayak izlerini azaltmak ve kaynakları korumak gibi sürdürülebilir hedefler için taahhütte bulunmaktadır.

Pek çok yatırımcı tarafından, "yeşil yatırımlar" olarak bilinen sürdürülebilirlik yatırımlarını aktif olarak benimsemeye başlanmıştır.

Bu hedefler için en doğru başlama noktası sürdürülebilirlik projelerinin gerçekleştirilmesi ve uygulamaya alınmasıdır. TCERT bu projelerin hazırlanması ve sürdürülmesinde klavuz görev almaktadır.

 

 • Çevresel performansın iyileştirilmesi için izlemek ve ölçmek için araçlar sağlanması.
 • Kirlilik, atık üretimi ve çevreye istenmeyen deşarjların azaltılmasını kolaylaştırılması, bu döngü içinde ürün etkilerinin değerlendirilmesi
 • Enerji kullanımı ve kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, verimliliği yoluyla ilerleme ve sürdürülebilirlik sağlama
 • Döngüsel ekonomi ve plastik ambalaj geri dönüşüm yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla Sürdürülebilirlik için Kimyasallar İşletmesi".
 • Dondurulmuş ve soğutulmuş gıda ambalajı, kuru gıda ambalajı ve yeniden doldurulabilir poşet ambalajı gibi esnek ambalajları geri dönüştürülebilir kılan tek malzemeli ambalajlar için yenilikçi bariyer kaplama teknolojisi projeleri.
 • Boya ve kaplama endüstrisinde ürün yönetimi, sürdürülebilirlik yönetimi
 • Uluslararası geçerliliği olan, güncel ve akredite bilime dayalı veri analizi
 • Kimyasallar ve sermaye piyasaları: sürdürülebilir büyüme
 • Yeşil kimyasallar projelerini kullanır (düşük karbonlu ürün portföyü veya sürdürülebilirliği destekler)
 • Çevresel etkinizi ve nasıl ölçülebilir iyileştirmeler yapabileceğinizi anında anlamanızı sağlar
 • ISO garantili, ISO uyumlu LCA tabanlı çevresel ayak izi ölçümleri sağlar
 • Kullanıcıları yem ve çiftlik operasyonlarının çevresel ayak izleri hakkında gerçek zamanlı bilgi ile güçlendirir
 • Küresel sürdürülebilirliği ve hayvan beslenmesini geliştirir
 • Tarladan Sofraya Stratejisi, çiftçiler, balıkçılar ve su ürünleri üreticileri için adil ekonomik getiri sağlarken, birincil üretimin çevresel ve iklim üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlar.
 • Hayvansal protein üretiminin çevresel ayak izini doğru ölçülmesi ve iyileştirmesi
 • Strateji, kimyasal pestisitlerin kullanımını ve riskini, gübre kullanımını ve antimikrobiyal satışlarını önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra organik tarım kapsamında tarım arazilerini artırmayı hedefler.
 • Hayvan refahını iyileştirmek, bitki sağlığını korumak ve yeni yeşil iş modellerinin benimsenmesini, döngüsel bir biyo-temelli ekonomiyi ve sürdürülebilir balık ve deniz ürünleri üretimine geçişi teşvik etmek.