GÖZETİM HİZMETLERİ

Gözetim Programı, üretim ve üründe olabilecek risk ve tehlikeleri kontrol altına almak ve önlemek amacıyla risk bazlı tasarlanarak müşteri programlarına uyumlu olarak, tedarikçi ve ürün hizmet uygunluklarını izleme, değerlendirme ve ölçme sistemleri kullanılarak uygulanmaktadır.

Ürün güvenliği tüm güvence programının önemli bir bileşenidir ve gıda güvenliği için mikrobiyolojik, kimyasal ve radyasyon testler; Tekstil sektöründe haslık analizleri, Spesifik Testler, REACH testleri ve, çekme kopma testleri, boya sektörü, boyanın örtme gücü, yoğunluk, viskozite, yapışma gücü, kuruma hızı, sertlik, renk kontrolü, elastikiyet, kimyasal maddelere karşı direnç ve yaşlandırma testleri gibi numuneler alınmaktadır.

Denetim programındaki ana hedefe dayalı programlar uygulanırken müşteri odaklı bir yaklaşım da benimsemektedir