SOSYAL VE ETİK STANDARTLAR

Sosyal normlar, belirli bir grup veya topluluk içinde kabul edilebilir ve uygun eylemleri tanımlayan ve rehberlik eden kurallardır.

Günümüzde küresel tedarik zincirlerinde sosyal konular son derece büyük öneme sahiptir. Sosyal standartlar, kurum ve kuruluşlara, şirketlere iyi sosyal uygulamaları sağlamak için bir araç olarak hizmet ederler. Sertifikasyon yoluyla, tedarik zincirindeki rolünüzde ve nihai tüketicilere sürdürülebilirlik gerekliliklerine uyum sağlandığı gösterilebilmektedir.

Etik standartlar, kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerin davranışını yöneten ilkeleri ifade ederler. 

Etik normlar, tüm tarafların faaliyetlerini sürdürürken kötü davranışlardan kaçınması için rehberlik eder, güven, iyi davranış, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, adalet ve etik davranışları teşvik eder, uyumlu bir çalışma ortamına zemin hazırlar.

image