ÜRÜN SERTİFİKASYONU

Ürün Sertifikasyonu, belirli bir ürünün sözleşmelerde, yönetmeliklerde veya şartnamelerde belirtilen gereklilikleri ve/veya  sertifikasyon programlarında belirtilen şartları karşıladığının ve gerekli tüm kalite güvence ve performans testlerini geçtiğinin belgelendirilmesidir. 

image
image
image
image
image
image
image
image
image