SU ÜRÜNLERİ SERTİFİKASYON

GlobalGAP, su ürünleri üretim işletmelerinde uygulanan üretim pratiklerin kalitesini, gıda güvenliğini, çevresel sürdürülebilirliği ve işçi sağlığını ve güvenliğini gözlemleyen ve değerlendiren bir standarttır.

İyi Tarım Uygulamaları, İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında su ürünleri yetiştiriciliğinde doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenir ürün arzının sağlanması için girdi ve tüm ürün süreçlerinin denetlenmesi ve sertifikasyonu değerlendirilmesini kapsar. 

BAP İyi Su ürünleri Uygulamaları, Su ürünleri sertifikasyonları sistemi deniz / su ürünleri uygulamalarının sağlıklı, güvenli, izlenebilir, etik ve sorumlu olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Üretim zincirindeki her adımların standardizasyonuna ve belgelendirilmesine yönelik bir sistemdir.

MSC- Marine Stewardship Council (Deniz İdaresi Konseyi) ve ASC- Aquaculture Stewardship Council (Sorumlu Balıkçılık Yönetimi) balıkçılık ve yetiştiriciliği yapılan tatlı su ve deniz ürünlerinin belgelendirilmesidir.

Friend of the Sea, sürdürülebilir balıkçılık ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen deniz ürünlerinin sertifikasyonu ve tanıtımı için Dünya Sürdürülebilirlik Örgütü'nün bir projesidir. Aynı logo ile hem yabani hem de çiftlik deniz ürünlerini belgeleyen sertifika programıdır.